Tarjoamme todellisen sähköisen taloushallinnon osaamisen!

Neuvontapalvelut

Tilinpäätösanalyysit

Palvelemme ja autamme tarjoamalla yritystoiminnassa tärkeää tietoa. Meiltä saat selkeät, ymmärrettävät ohjeet, joiden avulla teet hyviä päätöksiä.

Työvälineitämme ovat kirjanpidosta johdetut tilinpäätösinformaatiopalvelut, joiden tarjoamalla tiedolla liiketoimintaa voidaan seurata ja taloutta ohjata. Tuotamme tiedot selkokielellä ja ymmärrettävästi.

Palkanlaskennan erityistilanteet

Asiantuntijapalvelumme käsittävät työsopimusten laadinnan, työehtosopimusten tulkinnan, palkkahallinnon erityistilanteiden selvittämisen, yhteydenpidon ja hakemusten laadinnan Kelaan ja vakuutusyhtiöille sekä palkkatukiasioiden hoidon.

Yritysverotus

Palvelemme yritysverotuksen eri kysymyksissä. Yritysveroasioista annamme veroneuvontaa, laadimme yrityksen veroilmoituksen ja teemme verosuunnittelua. Huolehdimme siitä, että asiakasyritys saa tarvitsemat tiedot ennakkoverojen riittävyydestä läpi tilikauden.

Onnistunut verosuunnittelu edellyttää sekä yrityksen että yrittäjän / yrityksen omistajien verotuksen huomioimista kokonaisuutena. Seuraamme tarkasti verolainsäädännön muutoksia ja annamme asiakkaillemme ajankohtaista tietoa veroasioissa.

Rakentamisilmoitukset

Hoidamme rakennusalan yrityksille rakentamispalveluiden urakka- ja työntekijätietojen ilmoitukset.