Tarjoamme todellisen sähköisen taloushallinnon osaamisen!

Tilintarkastus

Tilintarkastuksessa tarkastetaan yrityksen kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilintarkastaja tekee tilintarkastuksen kirjanpitolain, tilintarkastuslain sekä kyseistä säätiötä tai yhteisöä koskevan lain mukaisesti. Tilintarkastuksella varmistutaan, että yrityksen hallinto ja taloushallinto ovat hoidettu oikein ja yrityksen tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Tilintarkastaja laatii suorittamastaan tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksessa analysoidaan tarkastettavan yrityksen tuloksellisuutta ja arvioidaan yritystoiminnan tulevaisuuden näkymiä.

Tilintarkastustoiminnan vaatimuksia ovat riippumattomuus, vaitiolovelvollisuus sekä pätevyys. Riippumattomuus on edellytys luottamukselle tilintarkastajan lausuntoa kohtaan. Vaitiolovelvollisuus luo luottamuksen tilintarkastustoiminnalle.

Tammer-Tili Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluja yrityksille, jotka eivät ole Tammer-Tili Oy:n kirjanpitoasiakkaita. Tilintarkastajamme toimii HTM Jarmo Hallikainen.